icon-arrow-right
HomeNieuws Ontwikkelingen in SpaarneBuiten

Ontwikkelingen in SpaarneBuiten

Actueel

Langs het Spaarne worden momenteel de eerste 4 kadewoningen gebouwd. De verwachting is dat deze woningen in september worden opgeleverd. Vanaf dat moment wordt t/m oktober ook de Molenwerf hersteld en volledig toegankelijk gemaakt voor bewonersverkeer. De bouw van de 46 appartementen van het Havengebouw vordert gestaag. Naar verwachting zullen de opleveringen plaatsvinden vanaf medio juni tot medio juli van dit jaar. Tevens zullen dan de bestrating en de parkeerplaatsen voor het Havengebouw gereed zijn. De 6 XXL appartementen Dijkgraaf zullen volgens de huidige planning in november van dit jaar worden opgeleverd. In de periode september tot november zal het openbare gebied tussen de Dijkgraaf en het Havengebouw worden aangelegd. In deze periode wordt ook de haven ingericht met aanlegsteigers en andere voorzieningen.

SPaarneBuiten Start rijwoningen

Start bouw nieuwe fase vanaf juni

Goed nieuws voor de toekomstig bewoners van Heemraad, Ingeland en de laatste 4 kadewoningen: de start bouw van deze woningen staat ingepland op juni 2017. De bouw zal circa een jaar in beslag nemen. De tijdelijke parkeerplek aan de Watergang, tussen huisnummer 19 en de te bouwen appartementen Heemraad, komt dan te vervallen. Hiervoor zal langs het Rijnland ter hoogte van de huisnummers 107 t/m 111 aan de overzijde, in de nog aan te leggen groenstrook, een aantal tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd. Het 'woonverkeer' en bouwverkeer zal op de Watergang gescheiden worden middels te plaatsen hekwerken.

 

Naar verwachting zal de start bouw van appartementen Gemaal plaatsvinden in september met een bouwtijd van circa een jaar. De 23 rijwoningen worden in de periode oktober/november gebouwd en zijn in december 2017 gereed. Logistiek wordt nog bekeken hoe deze woningen goed bereikbaar worden gemaakt, omdat de bouw van de kadewoningen en het Gemaal dan nog in volle gang is. Wij zullen u daarvan uiteraard op de hoogte houden.

Nieuw aanbod vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen SpaarneBuiten

Na het overweldigende succes van de verkoop eind januari zijn alle appartementen en rijwoningen van SpaarneBuiten verkocht. Wij krijgen ook veel aanvragen voor het overige aanbod. In het 3e kwartaal van dit jaar zullen naar verwachting 6 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-een-kapwoningen in verkoop gaan. Deze vormen het sluitstuk van de westelijke rand van SpaarneBuiten. U wordt via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Ligplaatsen eind maart in verkoop

Op 30 maart a.s. zullen de eerste 16 ligplaatsen in de haven in verkoop gaan. De aankoop van een ligplaats is alleen voor bewoners van SpaarneBuiten (nu woonachtig of in bezit van een koopovereenkomst). Naast de verkoop van ligplaatsen worden er ruim 40 ligplaatsen aangeboden voor de huur van 1 jaar. Meer informatie over de verkoop en procedure zal volgende week via de website bekend worden gemaakt, ook kunt u informatie verkrijgen bij Oolders en Omaco Makelaars.

 

Projecten

Alle projecten
+