icon-arrow-right
HomeNieuws Ontwikkelingen project Hobbemakade Boerenwetering

Ontwikkelingen project Hobbemakade Boerenwetering

Actueel

Aan de Hobbemakade, vlakbij het Rijksmuseum en Museumplein, werken Kondor Wessels Vastgoed en Steenvastgoed (samen Boerenwetering BV) aan de ontwikkeling van een appartementengebouw met 28 appartementen in het luxe segment. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Stand van zaken

Op dinsdag 11 april 2017 is er een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. In deze mail leest u de informatie terug die gepresenteerd is. De informatieborden en naar aanleiding van de informatieavond door u aangegeven gewenste extra informatie (voor zover beschikbaar) kunt u via de link onderaan dit bericht bekijken. De verleende vergunning voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand ten behoeve van de bouw van de ondergrondse parkeergarage is inmiddels onherroepelijk geworden. Vanaf 3 april ligt de ontwerp-omgevingsvergunning van het plan ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden met alle conform wet-/regelgeving goedgekeurde bijbehorende documenten en rapportages voor 6 weken ter inzage bij de gemeente. 

 

Op donderdag 4 mei heeft overleg met de VvE van het naastgelegen pand plaatsgevonden. In dit overleg zijn verschillende relevante zaken langsgekomen, waaronder de vormgeving van de zuidgevel van het nieuwe gebouwd grenzen aan de binnentuin van het naastgelegen pand.

Programma

Het gebouw is tweezijdig georiënteerd op zowel de Pieter de Hoochstraat als op de Hobbemakade aan het water. In de kelder zullen voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Op de begane grond is ruimte voor een maatschappelijke functie en er zal een ruime entreehal voor de woningen komen. Vanaf de 1e verdieping zullen 28 hoogwaardige en zeer luxe appartementen van gemiddeld ca. 240m² gerealiseerd worden.

 

De ondergrondse tweelaagse parkeergarage biedt ruimte voor 83 niet-openbare parkeerplaatsen, waarvan 56 bedoeld voor de appartementen, 7 voor de maatschappelijke functie en 20 afgestemd op de toekomstige naastgelegen ontwikkeling (2024). Gebruikers/bewoners van dit nieuwbouwplan krijgen geen vergunning in de openbare ruimte. Dit is zo afgesproken met de gemeente. Zo wordt parkeerdruk op de omgeving te voorkomen.

 

In de plint van het gebouw komt een maatschappelijke functie. De maatschappelijke functie moet nog ingevuld worden en zal passen bij het woonprogramma en in zijn omgeving. Het kenmerkt zich door zijn publieke functie op het gebied van onderwijs, ontmoeting, cultuur, welzijn en/of zorg-medisch.

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de contactpersoon bij Kondor Wessels Vastgoed.

Architectuur

De gevels en balkons worden afgewerkt met Japanse keramische stroken in verticale en horizontale verbanden, stalen balustrades en houten terrassen. De compositie, kleur en maatvoering van de gevels zijn afgeleid van de historische gevels in de omgeving en van de naastgelegen panden.  Het plan is door Welstand goedgekeurd. Voor de positie van de inrit van de parkeergarage zijn diverse (ontwerp-) onderzoeken uitgevoerd. Met name het aspect veiligheid heeft geleid tot de definitieve positie aan de Pieter de Hoochstraat. Het definitief ontwerp voor het binnengebied van het nieuwe plan wordt te zijner tijd vervaardigd. Het plantsoen aan de zijde van de Pieter de Hoochstraat wordt conform gemeentelijke standaarden aangeplant en onderhouden. 

Bouwwerkzaamheden

Tijdens de realisatieperiode zal enige hinder onvermijdelijk zijn. De aannemer doet er alles aan om deze zoveel mogelijk te beperken. Daarom werkt de aannemer volgens de gedragscode “Bewuste Bouwers”. Deze gedragscode is terug te vinden op de gelijknamige website. Een communicatie- en omgevingsmanager zorgt voor een regelmatige en duidelijke communicatie naar omwonenden. Een maand voor start sloop/bouw wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin het realisatietraject wordt toegelicht. 

+