icon-arrow-right
HomeNieuws Uitspraak RvS woongebied SpaarneBuiten

Uitspraak RvS woongebied SpaarneBuiten

Actueel

Op 17 september 2014 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Woongebied SpaarneBuiten 2012. Goed nieuws voor KondorWessels Vastgoed en VolkerWessels want het bestemmingsplan is in stand gelaten, met uitzondering van de acht waterwoningen en de mogelijkheid om een openbare steiger te bouwen voor het aanleggen van bootjes. KondorWessels Vastgoed en VolkerWessels kunnen nu de woonwijk verder in aanbouw nemen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dit betekent dat SpaarneBuiten fasegewijs wordt gerealiseerd.

Spaarnebuiten

Van de aangevoerde bezwaren was de verkeersafwikkeling altijd de meest prangende kwestie. De Afdeling Bestuursrechtspraak constateerde dat er een uitgebreid nieuw verkeersonderzoek is gedaan. De daarin opgenomen gegevens zijn voldoende om het bestemmingsplan te dragen.

 

Samengevat komt het erop neer dat de staat van de wegen, ervan uitgaande dat de door de gemeente aangegeven maatregelen worden uitgevoerd, voldoende is om het te verwachten verkeer op een veilige manier te kunnen verwerken. De afdeling heeft hierbij niet alleen gekeken naar het nieuwe verkeersonderzoek, maar ook naar de twee “second opinions” die over de verkeerssituatie zijn uitgebracht.

Uiteraard zijn KondorWessels Vastgoed en VolkerWesselszeer verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Nu kan er verder gegaan worden met de verdere ontwikkeling van het woongebied SpaarneBuiten.

 

Het plan SpaarneBuiten is een nieuwbouwproject welke op het terrein van de voormalige scheepswerf van Spaarndam wordt ontwikkeld. Een project bestaande uit circa 315 woningen. De realisatie van de vervolgfases van het woningbouwproject lag een tijd stil omdat de beroepen tegen het bestemmingsplan gegrond werden verklaard door de Raad van State in 2011. Nu is er een nieuw bestemmingsplan, met dezelfde ruimtelijke mogelijkheden als het vernietigde bestemmingsplan, maar gebaseerd op nieuw en uitgebreid verkeersonderzoek.

+