icon-arrow-right
HomeProjectontwikkeling Kabeldistrict Delft

Kabeldistrict Delft

Delft

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed gaan het Kabeldistrict in Delft transformeren naar een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Het Kabeldistrict is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers-Noord. In het 12 hectare grote gebied zijn plannen voor circa 3.200 woningen en 1.250 extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de woningbouw- en werkopgave van de Gemeente Delft en de regio. Amvest, Kondor Wessels Vastgoed en de Gemeente Delft tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor de start van de herontwikkeling. 

Ruimte voor innovatieve maakindustrie

Het Kabeldistrict dient als startpunt van de transformatie van Schieoevers-Noord. Het bedrijventerrein biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Het vormt de schakel tussen het stadscentrum en de Technische Universiteit van Delft. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed willen van het Kabeldistrict een werk-woonbuurt maken die in diversiteit en dynamiek doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek. In de lange hallen van het 65.000m2 grote complex komt ‘anders dan anders’ eigenzinnige bedrijfsruimte: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Dat wat op de nabij gelegen Technische Universiteit (TU) wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd.

Levendig gemengd stedelijk gebied

In en rond de Kabelfabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komt er sociale huur en circa 1.500 vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Deze worden in een van de woningportefeuilles van Amvest opgenomen. Door het gelaagd mixen van werken en wonen ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De stedenbouwkundige en landschappelijke opzet van architectenbureau Mei Architects & Planners en ZUS wordt in lijn gebracht met het ontwikkelplan dat juli 2019 is vastgesteld en waarop nu een uitwerkingskader wordt gemaakt door de gemeente dat in het najaar aan de stad wordt voorgelegd. Daarna zullen belanghebbenden ook worden betrokken bij de verdere planontwikkeling en bestemmingsplan(nen) voor Schieoevers Noord en het Kabeldistrict.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations, Station Delft Campus en Station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers-Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van o.a. Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de planvoorbereiding wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme mobiliteit om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.

Contactpersonen

ir. J.W. Versluijs (Joost) Projectontwikkelaar - lid MT Neem contact op

T. Piekhaar MSc (Thomas) Projectontwikkelaar Neem contact op

H. Luijt MSc (Heleen) Projectontwikkelaar Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Kabeldistrict start transformatie Schieoevers in Delft

Op vrijdag 10 juli is de anterieure overeenkomst getekend voor ontwikkeling van de nieuwe Delftse stadswijk het Kabeldistrict,...

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed transformeren Kabeldistrict Delft

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed gaan het Kabeldistrict in Delft transformeren naar een levendige, productieve stadswijk waar...

+