HomeProjectontwikkeling Kabeldistrict Delft

Kabeldistrict Delft

Delft

Kondor Wessels Vastgoed en Amvest starten met de plannen voor de transformatie van het Kabeldistrict in Delft. In het 12 hectare grote gebied komen circa 3.000 woningen en 2.000 extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de woningbouw- en werkopgave van de Gemeente Delft en de regio. 

Ruimte voor innovatieve maakindustrie

Het Kabeldistrict is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers-Noord. Het Kabeldistrict dient als startpunt van de grootschalige transformatie van Schieoevers-Noord. De binnenstedelijke locatie biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad die sociaal en cultureel divers is. Het vormt de schakel tussen het stadscentrum en de Technische Universiteit van Delft. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed ambiëren van het Kabeldistrict een eigenzinnige woon-werkbuurt te maken die in diversiteit en dynamiek doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek. In de lange hallen van het 65.000 m2 grote complex komt ‘anders dan anders’ bedrijfsruimte: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Dat wat op de nabij gelegen Technische Universiteit (TU) wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd.

Levendig gemengd stedelijk gebied

In en rond de Kabelfabriek komt woon- en werkruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komt er sociale huur en circa 1.500 vrijesector huurwoningen in het middensegment. Deze worden in de fondsen van Amvest opgenomen. Door het gelaagd mixen van werken en wonen ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De stedenbouwkundige opzet van architectenbureau Mei Architects and planners combineert bestaande industriële structuren met hedendaagse architectuur. Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt naar een anterieure overeenkomst eind dit jaar.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations, Station Delft-Zuid en Station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van o.a. Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de planvoorbereiding wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme mobiliteit om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.

Contactpersoon

ir. J.W. Versluijs (Joost) Projectontwikkelaar Neem contact op

Feiten & cijfers

+