HomeProjectontwikkeling WOUT Sloterdijk

WOUT Sloterdijk

Amsterdam

Kondor Wessels Vastgoed werkt aan een nieuw stuk stad in Amsterdam! Binnen de Amsterdamse Ring ligt het nu nog monofunctionele bedrijventerrein Sloterdijk 1. Gemeente Amsterdam is voornemens om Sloterdijk I geleidelijk te laten transformeren van bedrijventerrein naar een stedelijke woon- en werkgebied. Centraal gelegen in dit transformatiegebied ligt locatie Wout’s tegelhandel. Hier ontwikkelen wij, in nauwe samenwerking met de eigenaren van Wout’s Tegelhandel (www.wout.info) en andere stakeholders, de komende jaren ongeveer 70.000 m² stad.

Van monofunctioneel bedrijventerrein naar woon-, werk- & recreatiegebied

Sloterdijk I is nu nog een monofunctioneel bedrijventerrein binnen de westring van Amsterdam. Er zijn voornamelijk bedrijven gevestigd in de groothandel- en transport sfeer, een aantal industriële bedrijven en in beperkte mate kantoor. De gemeente voert hier geen actief grondbeleid, maar laat zich inspireren door eigenaren en ontwikkelaars. Voor Kondor Wessels Vastgoed een uitgelezen kans om haar aspiraties voor de stad Amsterdam vorm te geven.

Toekomstvisie

Amsterdam is ongekend aantrekkelijk. Volgens de voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt Amsterdam kort na 2030 een miljoenenstad. Daarom worden voorheen monofunctionele werkgebieden getransformeerd tot gemengde gebieden waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.  Sloterdijk 1 heeft alle ingrediënten om een levendige Amsterdamse stadswijk te worden. Het is omsloten door OV, ligt direct aan de A10 en heeft zowel binnenstad, als haven en stadsnatuur als directe buren. Het ligt nu nog in de luwte, maar is straks zichtbaar vanuit de andere stadsdelen. Een grootste entree tot de prachtige stad Amsterdam.

 

Wat ons betreft een locatie die als voorbeeld zou moeten dienen hoe om te gaan met stedelijke vernieuwing en herontwikkeling. Een wijk die aanpasbaar is, die meegroeit met de tijd. Waar mobiliteit mee verandert en waar circulair wordt ontwikkeld en geleefd. Een prettige buurt waar je thuiskomt en waar altijd iets te doen is. Kortom, een plek waar je wilt zijn, ongeacht het moment van de dag.

Contactpersonen

M.S. Heijn MSc, MRE (Marius) Projectontwikkelaar Neem contact op

ir. S. Bruijning (Silvie) Projectontwikkelaar Neem contact op

Feiten & cijfers

+